Stilen


Stil og metode
Jeg har altid interesseret mig for, og fundet inspiration i så godt som alle former for traditionel musik og det er på det grundlag jeg skriver min musik. Det er svært at definere stil, men det er vel en bevidst afgrænsning af et område. For min del er der ikke “frit valg på aller hylder”, og mange kolleger undrer sig over at der er numre jeg ikke vil spille. Min egen smag og musikalske baggrund spiller ind. Jeg skriver og spiller den musik jeg selv godt kan lide at høre, men grunlæggende skal følgende elementer være til stede:

1 – Signatur
Et tema eller melodisk figur indleder et givet arangement og forekommer som citat på strategiske steder i arrangementet. En signatur gør et nummer umiddelbart genkendeligt. Det traditionelle solistiske indslag som indledning over en 12 takters rundgang finder jeg fantasiløst og det er ikke noget jeg ynder.

2- Tempo
Som princip er jeg en halvtempomand og skriver altid basstemmen i forlængelse af en tematisk rytmeguitar, så de to instrumenter indgår en tematisk / rytmisk symbiose. Jeg prioriterer en melodisk basstemme, der gerne skal kunne stå alene, med en figur der strækker sig over flere takter.

3 – Baggrund
Instrumenteringen bestemmer hvordan de enkelte instrumenter indgår i arrangementet, som en baggrund af temaer og figurer, der gerne tilsammen skal danne en inciterende rytmisk fundament.

4 – Solistiske indslag
En variation af den tematiske baggrund eller en ny, danner grundlag for solistiske indslag. Evt. skrives et nyt stykke og soloen har ligeledes tematisk karakter og er fraseret med pauser så baggrunden kommer til orde. Det er en sjælden undtagelse, hvis jeg vælger at “fyre den af”. Baggrunden kommer osse frem imellem sanglinier og vers. De udvandede  fill-inns bliver unødvendige.

5 – Andre variationer
Instrumentale stykker skrevet til lejligheden kan indgå i et arrangement og være med til at gøre et nummer “større”. B og C stykker i et nummer forekommer.

6 – Det færdige resultat
At arbejde med temaer og rytmiske figurer over flere takter som bagrund gør en indspildning høreværdig ud over et par gennemlyrninger.  Tilfældet er en fantastisk makker, der spiller med hvor baggrunden kommer til orde, og man kan finde flere lag i musikken efter et par gennemlytninger.